* با سلام. از مدیر سایت باشگاه و دیگر نویسندگان كه از هوادارهاى باتعصب ابومسلم هستند واقعا تشكر مى كنم تو این چند سال سایت باشگاه بسیار فعال و پویا بوده است خسته نباشید، بازی با نفت فقط سه امتیاز میخواهیم. امیر رضا طرفدارمشهدى