ابومسلم عزیز دوستت دارم امیدوارم دل مشهدی ها را شاد کنی ان شاالله، هوادارت