ببرید تا مدعی بمونیم دوشنبه 9 بهمن 1391
امیدواریم بازی مقابل مس سرچشمه که پنجشنبه همین هفته تو ورزشگاه ثامن برگزار میشه رو ببریم تا مدعی بمونیم