شما رو بخدا ببرید جمعه 27 بهمن 1391
شما رو بخدا بازی مقابل شاهین بوشهر رو ببرید که تنها أمیدمون به صعود به لیگ برتره, یا امام رضا (ع)