سهام باشگاه کی واگذار میشه؟ یکشنبه 20 اسفند 1391
میخواستم بدانم سهام باشگاه کی به هواداران واگذار میشه؟ چطوری است و چکار باید بکنیم؟ لطفا اگر فرم ثبت نامی هست، در سایت بگذارید. ممنون