درخواست تست بازیکن چهارشنبه 6 شهریور 1392
میخام بیام واسه تست-توانایی بازی درپست های مهاجم نوک-مهاجم سایه-هافبک نفوذی وهافبک دفاعی رادارم