نود لیگ یک چی شد؟ پنجشنبه 14 شهریور 1392
هر سال وقتى نزدیك مسابقات لیگ یك میشه میگویید نود لیگ یك در راه است اما هیچ خبرى نیست.امیدواریم امسال هم مثل پارسال نشود.