من عاشق ابومسلم هستم ... یکشنبه 18 خرداد 1393
ضمن عرض سلام من 19 ساله هستم و دانشجو من عاشق ابومسلم هستم دوست دارم در این تیم بازی کنم حتی تیم جوانان لطفا اگر میشه به من فرصت بدهید