یک نظر و یک درخواست .... پنجشنبه 6 شهریور 1393
سلام، تیم ابومسلم چرا به حال خودش رها کردند؟؟ / سلام کسی میدونه که تیمای نظامی تو لیگ فوتبال مشهد چه تیمایی هستن . کی تست برای بازیکن سربازی میگیرند؟