سلام اگه میشه اسامی بازیکنان تیم رو هم کامل بزنین .... ممنون