باسلام من حجت نادری 13ساله از مشهد هستم. من می خواهم در تیم شما بازی کنم.