سلام میخواستم بدونم تست فوتبال کی میگیرین؟ لطفا شماره باشگاه برام بفرستین.