سلام.اگرمدیرتیم از اقای شکری حمایت میکرد الان درفکر صعود بودیم نه سقوط!!!