سقوط نسل ابومسلم سه شنبه 11 اسفند 1394
تبریک به مسئولان به خاطر سقوط تیم ....  واقعا دستتون درد نکنه .. دلمون خوش بود حداقل نسل ابومسلمی هست ..