لطفا شرایط و نحوه عضویت در تیم نونهالان ابومسلم را بیان فرمائید .