تبریک به ابومسلمی ها جمعه 15 اردیبهشت 1396
دیروز چه استرسی داشتم تو ورزشگاه ... موهام سفید شد !!! خدایا شکرت ، ابومسلم محبوب خراسانی ها